Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư này mô tả các chính sách và thủ tục của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ trên website vooclaptrinh.com cũng như cho bạn biết về các quyền riêng tư và cách mà quyền riêng tư có thể bảo vệ bạn và thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp và cải thiện dịch vụ. Bằng việc sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách quyền riêng tư này. Chính sách quyền riêng tư này đã được tạo với sự trợ giúp của Privacy Policy Generator.

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi điều hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được dẫn đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên xem lại chính sách quyền riêng tư hoặc chính sách bảo mật của mọi trang web bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách quyền riêng tư hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba.

Các thay đổi đối với chính sách quyền riêng tư này

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách quyền riêng tư của chúng tôi theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng chính sách quyền riêng tư mới trên trang này.

Chúng tôi sẽ cho bạn biết qua email và / hoặc một thông báo nổi bật về dịch vụ của Chúng tôi, trước khi thay đổi có hiệu lực và cập nhật ngày “Cập nhật lần cuối” ở đầu chính sách quyền riêng tư này.

Bạn nên xem lại chính sách quyền riêng tư này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào. Các thay đổi đối với chính sách quyền riêng tư này có hiệu lực ngay khi chúng được đăng trên trang này.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách quyền riêng tư này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi: