GAME

.st1{display:none}SERVER & DEVOPS

checklog

Dọn dẹp server chạy bằng cơm

Trong quá trình cài đặt web, backup web hoặc web chạy lâu ngày sẽ có rất nhiều file có dung lượng lớn được lưu trữ …

phpadmin

Hướng dẫn cài đặt phpMyAdmin Amazon Linux 2023

Nếu bạn đang sử dụng EC2 Instance trên nền tảng AWS để lưu trữ cơ sở dữ liệu MySQL, việc cài đặt phpMyAdmin với Nginx sẽ giúp bạn dễ dàng quản lý và tương tác với cơ sở dữ liệu của mình thông qua giao diện web thân thiện và tiện lợi. Trong bài viết này chúng ta sẽ tiến hành cài đặt chi tiết các bước cho phpMyAdmin trên môi trường Amazon Linux 2023.

.st1{display:none}Javascript

.st1{display:none}THủ thuật