Photo of author

By Admin

Cách kiểm tra bạn đã ngốn bao nhiêu tiền cho shopee

Code kiểm tra tổng tiền Shopee đã mua. Một bài viết của bạn HT Tòng từ group J2Team khá hay nên mình chia sẻ lại tại đây. Nguyên văn bài post khá hài hước như sau:

Hôm nay mình vào app Shopee, vô tình thấy mình đã là thành viên Vàng lúc nào không hay 🥲

Mình cũng không biết nên vui hay buồn luôn, mình tìm cách xem lại tổng tiền các đơn hàng mà mình đã đặt từ trước đến nay, thì nhận ra rằng Shopee không hỗ trợ xem (có lẽ do họ sợ khách hàng phát hoảng khi nhận ra số tiền mua sắm của họ).

Mình có lên mạng tìm hiểu cách xem thì cũng không còn cách nào hữu dụng nữa, các code F12 được share đã cũ, nên không còn xem được nữa!

Vì thế mình code đoạn script F12 nhỏ, để tự mình kiểm tra, cuối cùng cũng hơi hoảng khi nhìn thấy tổng tiền đã bỏ ra để mua hàng online chỉ riêng trên Shopee

Nhân tiện mình đăng lên nhóm để ai có nhu cầu thì kiểm tra độ nghiện

Cách sử dụng

 • Truy cập vào trang chủ Shopee trên máy tính/laptop, đăng nhập tài khoản của bạn!
 • Nhấn Ctrl+Shift+J hoặc F12 chọn tab Console
 • Dán đoạn code bên dưới vào!

(Code sẽ tự động quét mọi lượt mua từ trước đến giờ của bạn, sau đó tổng nó vào 1 textarea, bạn sao chép và dán đoạn text được sinh ra trong textarea vào Excel để xem chi tiết từng đơn hàng!)

Hi vọng không có ai hoảng sợ!

Code xem tiền đã tiêu trên Shopee

Đoạn code được viết bằng Javascript để tính toán tiền đã tiêu trên Shopee.

async function getOrders(offset, limit) {
  let url = "https://shopee.vn/api/v4/order/get_all_order_and_checkout_list?limit=" + limit + "&offset=" + offset;
  var ordersData = (await (await fetch(url)).json()).data.order_data;

  var detailList = ordersData.details_list
  if (detailList) {
    return detailList;
  } else {
    return [];
  }
}
function _VietNamCurrency(number) {
  return new Intl.NumberFormat('vi-VN', { style: 'currency', currency: 'VND' }).format(number);
}
async function getAllOrders() {
  const limit = 20;
  let offset = 0;
  let allOrders = [];
  allOrders.push(
    [
      'Tên chung', 'Số lượng', 'Tổng tiền', 'Trạng thái', 'Tên shop', 'Chi tiết', 'Tiền gốc'
    ].join('\t')
  )
  let sum = 0;
  let count = 0;
  while (true) {
    let data = await getOrders(offset, limit);
    if (data.length == 0)
      break;
    for (const item of data) {
      const infoCard = item.info_card;
      const listType = item.list_type;
      let strListType;
      switch (listType) {
        case 3: strListType = "Hoàn thành"; break;
        case 4: strListType = "Đã hủy"; break;
        case 7: strListType = "Vận chuyển"; break;
        case 8: strListType = "Đang giao"; break;
        case 9: strListType = "Chờ thanh toán"; break;
        case 12: strListType = "Trả hàng"; break;
        default: strListType = "Không rõ"; break;
      }

      const productCount = infoCard.product_count;
      let subTotal = infoCard.subtotal / 1e5;
      count += productCount;
      const orderCard = infoCard.order_list_cards[0];
      const shopName = orderCard.shop_info.username + " - " + orderCard.shop_info.shop_name;
      const products = orderCard.product_info.item_groups;
      const productSumary = products.map(product => product.items.map(item => item.name + "--amount: " + item.amount + "--price: " + _VietNamCurrency(item.item_price)).join(', ')).join('; ');
      const name = products[0].items[0].name;
      if (listType != 4 && listType != 12)
        sum += subTotal;
      else
        subTotal = 0;

      const subTotalNative = _VietNamCurrency(subTotal);
      allOrders.push(
        [
          name, productCount, subTotalNative, strListType, shopName, productSumary, subTotal
        ].join('\t')
      );

    }
    console.log('Colected: ' + offset);
    offset += limit;
  }

  allOrders.push(
    [
      'Tổng cộng: ', count, _VietNamCurrency(sum)
    ].join('\t')
  );
  var text = allOrders.join('\r\n');
  document.write('<textarea>' + text + '</textarea>');
}
getAllOrders();
past code mua sắm shopee

Post đoạn code trên vào phần console sau khi mở F12.

Kết quả thu được trong 1 ô text

Sau đó bôi đen và copy text vào file Excel để thấy chúng ta đã mua sắm nhiều như nào =))

Kết quả mua sắm shopee

Đánh giá bài viết

Đánh giá: 0 / 5. Vote: 0

Viết một bình luận