Photo of author

By Admin

Hướng dẫn cài đặt phpMyAdmin Amazon Linux 2023

Nếu bạn đang sử dụng EC2 Instance trên nền tảng AWS để lưu trữ cơ sở dữ liệu MySQL, việc cài đặt phpMyAdmin với Nginx sẽ giúp bạn dễ dàng quản lý và tương tác với cơ sở dữ liệu của mình thông qua giao diện web thân thiện và tiện lợi. Trong bài viết này chúng ta sẽ tiến hành cài đặt chi tiết các bước cho phpMyAdmin trên môi trường Amazon Linux 2023.

Trong bài viết này mình sử dụng nginx, trường hợp là apache webserver thì bạn cứ thay nginx thành apache là ngon nhé.

Yêu cầu:

  • Bạn đã cài đặt LAMP hoặc LEMP stack trên máy chủ Amazon Linux 2023. Bạn có thể tham khảo bài viết trước để xem chi tiết cách cài đặt LEMP stack cho Amazon Linux 2023.

Bước 1: Cập nhật Amazon Linux 2023

sudo yum -y update
cd /var/www/html/

Setting owner cho thư mục phpMyAdmin

Bước 2: Tạo thư mục cho phpMyAdmin

sudo chown -R $USER /var/www/html

Tạo thư mục để chứa phpMyAdmin

sudo mkdir -p /var/www/html/phpmyadmin

Bước 3: Tải source từ trang chủ thông qua wget và cài đặt

cd /var/www/html/phpmyadmin
sudo wget https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/5.2.1/phpMyAdmin-5.2.1-all-languages.tar.gz

Phiên bản mới nhất hiện tại là 5.2.1 bạn có thể tham khảo tại trang chủ để tại phiên bản mới nhất, chỉ cần đổi số version vào command trên là được.

Nếu bạn đang ở thư mục source var/www/html thì có thể sử dụng command:

sudo tar -xvf phpMyAdmin-5.1.1-all-languages.tar.gz -C . —-strip-components 1

Sau khi giải nén thì source code của phpMyAdmin đã có trong thư mục

command phpadmin
Sau khi giải nén vào thư mục source

Bước 4: restart mysql và nginx

sudo systemctl restart mysqld
sudo systemctl restart nginx

Bước 5: Truy cập vào phpMyAdmin

Giờ đây, bạn có thể truy cập vào phpMyAdmin thông qua trình duyệt web bằng cách điền địa chỉ IP hoặc tên miền công cộng của EC2 instance, kèm theo "/phpmyadmin" vào địa chỉ.

Ví dụ: http://your-ec2-instance-public-dns/phpmyadmin

Sau đó, đăng nhập bằng tài khoản người dùng "phpmyadmin" và mật khẩu bạn đã thiết lập trong quá trình cài đặt.

Sau khi cài thành công thì bạn có thể xóa file đã tải về cho nhẹ server nhé.

Một số vấn đề thường gặp

Lỗi permission:

Error during session start; please check your PHP and/or webserver log file and configure your PHP installation properly. Also ensure that cookies are enabled in your browser. session_start(): open(SESSION_FILE, O_RDWR) failed: Permission denied (13) session_start(): Failed to read session data: files (path: /var/lib/php/session)

Lỗi này xuất hiện khi mục session chưa được cập quyền đúng với máy chủ, ví dụ đang cấp cho apache trong khi chúng ta chạy nginx. Để kiểm tra bạn có thể xem tại mục session

sudo ls -la /var/lib/php

Cấp quyền nginx cho thư mục

sudo chown -R nginx:nginx /var/lib/php/session
chmod 700 /var/lib/php/session

Trên đây là chi tiết các bước để bạn có thể truy cập vào phpMyAdmin để quản lý databases.

Nếu đang sử dụng EC2 như Amazon Linux 2 hoặc Apache webserver bạn có thể tham khảo thêm bài viết bên dưới.

https://jumpcloud.com/blog/how-to-install-phpmyadmin-amazon-linux-2#prereqs
https://jumpcloud.com/blog/how-to-install-phpmyadmin-amazon-linux-2#prereqs

Đánh giá bài viết

Đánh giá: 0 / 5. Vote: 0

Viết một bình luận