vooclaptrinh.com

Rack đi code

Hướng dẫn cập nhật PHP version mới nhất cho WordPress trên CentOS

Lưu ý khi cập nhật lên PHP 7.4 sẽ có 1 số plugin không tương thích gây ra lỗi, bạn cần back up lại website trước khi cập nhât. Cách cập nhật PHP trong CentOS 7 khá đơn giản mình sẽ note lại bên dưới như sau:

Quảng cáo

1. Cài đặt kho lưu trữ Remi

Đầu tiên bạn cần cài đặt Remi là kho lưu trữ các phiên bản của PHP.

Với CentOS version 7.7.

wget https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
wget https://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
rpm -Uvh remi-release-7.rpm epel-release-latest-7.noarch.rpm

Với CentOS version 8.

dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm
dnf install https://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-8.rpm
Quảng cáo

2. Cài đặt yum-utils

Sau đó cài đặt yum-utils để kích hoạt kho lưu trữ

yum install yum-utils
yum-config-manager --enable remi-php74

3. Update package sau khi cài đặt

Tiếp theo update lại PHP version bằng lệnh:

yum update

4. Kiểm tra kết quả

Cuối cùng check lại PHP version.

php -v

Kết quả

[[email protected] ~]# php -v
PHP 7.4.19 (cli) (built: May  4 2021 11:06:37) ( NTS )
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v3.4.0, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v7.4.19, Copyright (c), by Zend Technologies

Như vậy là warning cập nhật PHP trong WordPress cũng sẽ biến mất. :))

Reference: https://blog.remirepo.net/post/2019/12/03/Install-PHP-7.4-on-CentOS-RHEL-or-Fedora

Quảng cáo
Quảng cáo
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Để lại bình luận ngay nhé!x