Photo of author

By Admin

Hướng dẫn thay đổi version PHP bất kì trên Windows

Việc thay đổi phiên bản PHP đổi với anh em dev không có gì xa lạ, tuy nhiên đối với những anh em mới thì chưa rõ các bước làm một cách nhanh nhất. Ví dụ có dự án thì yêu cầu PHP 7.4, có dự án thì lại thay đổi thành 8.0. Hoặc các dự án Laravel thì không cần dùng đến Xampp mà chỉ cần thay đổi PHP, ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn thay đổi PHP version bất kì ở máy Windows nhé.

Trong phạm vi bài viết này mình sẽ đề cập đến việc nâng cấp PHP version từ 7.2 thành 8.0. Tương tự anh em có thể thay đổi ngược lại từ 8.0 thành 7.0 hay bất kì phiên bản nào khác.

Bước 1: Tải version PHP cần thay đổi từ trang chủ

Đầu tiên cần truy cập link sau để tải source PHP: https://windows.php.net/download.

Tìm đến PHP version cần tải và kéo xuống nhấn tải phần Zip nhé. Pakage đầu tiên có tên Zip [25.53MB].

Trường hợp muốn tải các PHP version < 7.0 thì kéo trên đầu trang có phần Past release và chọn version có đuôi mở rộng .zip.

Lựa chọn pakage cần tải
Lựa chọn pakage cần tải

Sau khi tải về thì copy vào ổ C hoặc 1 thư mục bất kì và thực hiện giải nén và đổi tên thư mục.

Ví dụ ở đây mình tải và giải nén vào C:\php8.0.17

Bước 2: Thay đổi môi trường PHP localhost

Để thay đổi PHP version trên máy Windows đang dùng anh em làm như sau:

 • Gõ Start menu > nhập chữ env chọn vào phần Edit the system environment variables như bên dưới
Edit system environment
Edit system environment
 • Tiếp tục trong cửa sổ environments mở tab advanced > environment variables
 • Ở cửa sổ environment variables bạn sẽ thấy dòng có tên Path như bên dưới
cửa sổ environment variables
cửa sổ environment variables
 • Double click vào dòng trên thì cửa sổ Edit environment variables hiện ra, kéo xuống thì sẽ thấy một dòng đang chứa đường dẫn của PHP version hiện tại
Edit environment variables
Edit environment variables
 • Ở bước này bạn thực hiện thay đổi đường dẫn PHP cũ thành đường dẫn PHP mới tải về, lưu ý phải đúng đường dẫn nhé. Để chắc chắn thì hãy copy đường dẫn vừa sửa dán vào khung duyệt của Explore enter thử nha.
 • Cuối cùng là OK và reset lại máy
 • Check lại version mới đã hoạt động chưa
C:\Users\lanhv>php -v
PHP 8.0.17 (cli) (built: Mar 15 2022 09:58:26) ( NTS Visual C++ 2019 x64 )
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.0.17, Copyright (c) Zend Technologies

Ngoài ra để biết đường dẫn thư mục của PHP hiện tại thì ta gõ vào cmd lệnh

C:\Users\lanhv>php --ini
Configuration File (php.ini) Path:
Loaded Configuration File:     C:\php8.0.17\php.ini
Scan for additional .ini files in: (none)
Additional .ini files parsed:   (none)

Bước 3: Tùy chỉnh php.ini

Thường thì các version PHP mới nhất sẽ không cài đặt sẵn các thư viện và file php.ini nên chúng ta cần thực hiện thêm 1 số bước sau:

 • Truy cập vào mục chứa php mới C:\php8.0.17 copy file php.ini.development và đổi thành php.ini
 • Mở file php.ini lên và xóa dấu ; trước dòng extension_dir = "ext"
 • Tiếp tục xuống phần extension và xóa ; trước các extension cần thiết. Nếu không rõ thì xóa ; hết cũng được.
 • Khởi động lại máy
extension=bz2
extension=curl
extension=ffi
extension=ftp
extension=fileinfo
extension=gd2
extension=gettext
extension=gmp
extension=intl
extension=imap
extension=ldap
extension=mbstring
extension=exif   ; Must be after mbstring as it depends on it
extension=mysqli
extension=oci8_12c ; Use with Oracle Database 12c Instant Client
extension=odbc
extension=openssl
extension=pdo_firebird
extension=pdo_mysql
extension=pdo_oci
extension=pdo_odbc
extension=pdo_pgsql
extension=pdo_sqlite
extension=pgsql
extension=shmop

Một số lỗi thường gặp

Thường thì khi thay đổi nâng cấp PHP thì hay quên thực hiện bước 3.

Lỗi sẽ gặp phải khi chạy composer install

composer install
Composer not working on windows, gives [Composer\Exception\NoSslException] error

Lỗi khi thiếu thư viện trong php.ini

PS R:\source\infySample> composer install
Installing dependencies from lock file (including require-dev)
Verifying lock file contents can be installed on current platform.
Your lock file does not contain a compatible set of packages. Please run composer update.

Chúc anh em thành công!

Đánh giá bài viết

Đánh giá: 0 / 5. Vote: 0

Viết một bình luận