Tăng bảo mật sau khi cài website WordPress

WordPress là một mã nguồn mở, do vậy việc dễ bị tấn công bằng nhiều cách khác nhau vì vậy việc tăng bảo mật cho WordPress site của bạn là rất quan trọng. Mã nguồn này vẫn liên tục phát triển và cho rác các bản update. Muốn hạn chế việc các tin tặc hỏi … Đọc tiếp